UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo 11 dự án đầu tư tại Ninh Bình

UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo 11 dự án đầu tư tại Ninh Bình

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, báo cáo nội dung về 11 dự án đầu tư trên địa bàn từ 2006-2010. Thực hiện văn bản số 2864 ngày 8/6/2018 của UBKT Trung ương, ngày 9/6, Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các...